Technomorous

V.D.O. (2)

Sdílet: Twitter - Facebook

Pojďme si ukázat, jak na to. Podařilo se mi tu dostat o chlup dál, než vyučující zamýšlel - zvládl jsem VDO vytvořit, zaplnit, rozbít, rozšířit a opravit - cílem přitom bylo zůstat pouze u prvního bodu. Nicméně alespoň můžu ukázat vše kompletně od A do Z.

Začněme tedy vytvořením loopback device, na kterém budeme simulovat disk:
 # dd if=/dev/zero of=./fakedisk1.img bs=131072 count=65536
 # losetup -fP ./fakedisk.img
 # lsblk
 

Poslední příkaz vypíše stav blokových zařízení po vytvoření loopbacku, mělo by to vypadat zhruba takto:

 NAME  MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
 sda   8:0  0 465.8G 0 disk 
 +-sda1  8:1  0 1000M 0 part /boot
 +-sda2  8:2  0  7.9G 0 part [SWAP]
 +-sda3  8:3  0 456.9G 0 part /
 sr0   11:0  1 1024M 0 rom 
 loop0  7:0  0   8G 0 loop 
 

Nad loopbackem vytvoříme VDO zařízení, kernelu se to nebude líbit, nerad dělá virtuální věci nad virtuálními věcmi, takže ho přinutíme parametrem --force, ten v reálu třeba není.

 # vdo create --name=vdo1 --device=/dev/loop0 --vdoLogicalSize=12G --force
 Creating VDO vdo1
 Starting VDO vdo1
 Starting compression on VDO vdo1
 VDO instance 0 volume is ready at /dev/mapper/vdo1
 

Nad osmigigabajtovým diskem loop0 tedy vytváříme dvanáctigigový virtuální disk vdo1, přičemž to druhé číslo jsme si zcela objektivně vycucali z prstu a doufáme, že to bude v pohodě. Tady je právě to největší úskalí VDO - systém vidí při použití /dev/mapper/vdo1 disk o kapacitě 12 GB, že je založen na fyzickém zařízení o velikosti 8 GB ho vůbec nezajímá. Pokud ukládáte data, která jsou málo duplicitní či špatně komprimovatelná, ke 12 GB se ani nepřiblížíte a nikdo vás neupozorní, že místo došlo. Jen v dmesg se objeví I/O errory a začnou se dít zlé, ošklivé a nepěkné věci. O tom ale dále, teď máme krásný, nový disk o jehož kvalitách se můžeme přesvědčit příkazem vdostats:

 # vdostats --human-readable
 Device          Size   Used Available Use% Space saving%
 /dev/mapper/vdo1     8.0G   4.0G   4.0G 50%      N/A
 

Toto je jediné místo, kde uvidíte, jak je zaplněno fyzické zařízení. Také zde vidíte, že hned po vytvoření je obsazeno 4 GB místa - to jsou metadata pro fungování VDO, nemá tedy smysl dávat ho na malé disky, chce to alespoň tak velký disk, aby úspora vyrovnala tyto čtyři gigabajty.

Když na novém zařízení vytvoříme filesystém, připojíme ho a koukneme se na jeho parametry, uvidíme jiná čísla:

 # mkfs.ext4 /dev/mapper/vdo1
 # mount /dev/mapper/vdo1 /mnt/looptest/
 # cd /mnt/looptest
 # df -h .
 Filesystem    Size Used Avail Use% Mounted on
 /dev/mapper/vdo1  12G  41M  12G  1% /mnt/looptest
 

A teď přijde pochopitelně nějaké to testování:

 # dd if=/dev/zero of=nuly.bin bs=131072 count=8192
 # dd if=/dev/urandom of=bordel1.bin bs=131072 count=4096
 # cp bordel1.bin bordel2.bin
 # cp bordel1.bin bordel3.bin
 

Vytvořili jsme čtyři soubory: gigabajtový soubor plný nul, půlgigabajtový soubor plný pseudonáhodného bordelu a dvě jeho kopie. Jak vypadá obsazení disku?

 # ls -lh
 total 2.6G
 -rw-r--r-- 1 root root 512M Nov 19 11:15 bordel1.bin
 -rw-r--r-- 1 root root 512M Nov 19 11:15 bordel2.bin
 -rw-r--r-- 1 root root 512M Nov 19 11:15 bordel3.bin
 -rw-r--r-- 1 root root 1.0G Nov 19 11:14 nuly.bin
 
 # df -h .
 Filesystem    Size Used Avail Use% Mounted on
 /dev/mapper/vdo1  12G 2.6G 8.6G 23% /mnt/looptest
 
 # vdostats --human-readable
 Device          Size   Used Available Use% Space saving%
 /dev/mapper/vdo1     8.0G   4.5G   3.5G 56%      80%
 

Vše je asi dle očekávání pozorného čtenáře: filesystém eviduje přes dva a půl gigabajtu dat, VDO ale gigabajt nul uložilo jen jako informaci o tom, že takový soubor existuje, skutečné místo zabírá pouze první půlgigový soubor s bordelem a jeho dvě kopie existují opět pouze v metadatech.

Takhle to tedy vypadá ideálně. Méně příjemné aspekty VDO příště.


Jméno
Web
E-Mail
Nejsem člověk
Text komentáře

1. sweet (19. listopadu 2019, 22:18)
No. Pochopil jsem, že jsem fosil a kryptofašista.

2. melsoft (21. listopadu 2019, 14:05)
No. Pochopil jsem, že jsem starej a blbej.

TOPlist